Daftar Urutan Surat Dalam Al Quran [30 Juz]

Daftar Surat Al-Quran
No. Nama Surat - Arti - Jenis Ayat Urut
001 Al Fatihah (Pembukaan) - Makiah 7 5
002 Al Baqarah (Sapi Betina) - Madaniah 286 87
003 Ali Imran (Keluarga Imran) - Madaniah 200 89
004 An Nisaa' (Wanita) - Madaniah 176 92
005 Al Maa-idah (Hidangan) - Madaniah 120 112
006 Al An'aam (Binatang Ternak) - Makiah 165 55
007 Al A'raaf (Tempat Tertinggi) - Makiah 206 39
008 Al Anfaal (Rampasan Perang) - Madaniah 75 88
009 At Taubah (Pengampunan) - Madaniah 129 113
010 Yunus (Yunus) - Makiah 109 51
011 Hud (Huud) - Makiah 123 52
012 Yusuf (Yusuf) - Makiah 111 53
013 Ar Ra'd (Guruh) - Madaniah 43 96
014 Ibrahim (Ibrahim) - Makiah 52 72
015 Al Hijr (Negeri Kaum Samud) - Makiah 99 54
016 An Nahl (Lebah) - Makiah 128 70
017 Al Isra' (Perjalanan Di Malam Hari) - Makiah 111 50
018 Al Kahfi (Gua) - Makiah 110 69
019 Maryam (Maryam) - Makiah 98 44
020 Thaha (Thaha) - Makiah 135 45
021 Al Anbiyaa' (Nabi-Nabi) - Makiah 112 73
022 Al Hajj (Haji) - Madaniah 78 103
023 Al Mu'minuun (Orang-Orang yang Beriman) - Makiah 118 74
024 An Nuur (Cahaya) - Madaniah 64 102
025 Al Furqaan (Pembeda) - Makiah 77 42
026 Asy Syu'araa' (Para Penyair) - Makiah 227 47
027 An Naml (Semut) - Makiah 93 48
028 Al Qashash (Cerita-Cerita) - Makiah 88 49
029 Al Ankabut (Laba-Laba) - Makiah 69 85
030 Ar Ruum (Bangsa Rumawi) - Makiah 60 84
031 Luqman (Luqman) - Makiah 34 57
032 As Sajadah (Sujud) - Makiah 30 75
033 Al Ahzab (Golongan yang Bersekutu) - Madaniah 73 90
034 Saba' (Kaum Saba') - Makiah 54 58
035 Faathir (Pencipta) - Makiah 45 43
036 Yaa Siin (Yaa siin) - Makiah 83 41
037 Ash Shaffaat (Yang Bershaf-shaf) - Makiah 182 56
038 Shaad (Shaad) - Makiah 88 38
039 Az Zumar (Rombongan-Rombongan) - Makiah 75 59
040 Al Mu'min | Al Ghafir (Orang yang Beriman | Pengampun) - Makiah 85 60
041 Al Fushilat (Yang Dijelaskan) - Makiah 54 61
042 Asy Syuura (Musyawarat) - Makiah 53 62
043 Az Zukhruf (Perhiasan) - Makiah 89 63
044 Ad Dukhaan (Kabut) - Makiah 59 64
045 Al Jaatsiyah (Yang Berlutut) - Makiah 37 65
046 Al Ahqaaf (Bukit-Bukit Pasir) - Makiah 35 66
047 Muhammad (Nabi Muhammad SAW) - Madaniah 38 95
048 Al Fath (Kemenangan) - Madaniah 29 111
049 Al Hujurat (Kamar-Kamar) - Madaniah 18 106
050 Qaaf (Qaaf) - Makiah 45 34
051 Adz Dzaariyaat (Angin yang Menerbangkan) - Makiah 60 67
052 Ath Thuur (Bukit) - Makiah 49 76
053 An Najm (Bintang) - Madaniah 62 23
054 Al Qamar (Bulan) - Makiah 55 37
055 Ar Rahmaan (Yang Maha Pengasih/Pemurah) - Madaniah 78 97
056 Al Waaqiah (Hari Kiamat) - Makiah 96 46
057 Al Hadiid (Besi) - Madaniah 29 94
058 Al Mujaadilah (Wanita yang Mengajukan Gugatan) - Madaniah 22 105
059 Al Hasyr (Pengusiran) - Madaniah 24 101
060 Al Mumtahanah (Perempuan yang Diuji) - Madaniah 13 91
061 Ash Shaff (Barisan) - Madaniah 14 109
062 Al Jumu'ah (Hari Jum'at) - Madaniah 11 110
063 Al Munaafiquun (Orang-Orang Munafik) - Madaniah 11 104
064 At Taghaabun (Hari Ditampakkan Segala Kesalahan) - Madaniah 18 108
065 Ath Thalaaq (Talak) - Madaniah 12 99
066 At Tahrim (Mengharamkan) - Madaniah 12 107
067 Al Mulk (Kerajaan) - Makiah 30 77
068 Al Qalam (Kalam) - Makiah 52 2
069 Al Haaqqah (Hari Kiamat) - Makiah 52 78
070 Al Ma'aarij (Tempat-Tempat Naik) - Makiah 44 79
071 Nuh (Nabi Nuh) - Makiah 28 71
072 Al Jin (Jin) - Makiah 28 40
073 Al Muzzammil (Orang-Orang yang Berselimut) - Makiah 20 3
074 Al Muddatstsir (Orang yang Berkemul) - Makiah 56 4
075 Al Qiyaamah (Hari Kiamat) - Makiah 40 31
076 Al Insaan (Manusia) - Madaniah 31 98
077 Al Mursalaat (MalaikAt-Malaikat yang Diutus) - Makiah 50 33
078 An Naba' (Berita Besar) - Makiah 40 80
079 An Naazi'aat (Para Malaikat yang Mencabut) - Makiah 46 81
080 'Abasa (Ia Bermuka Masam) - Makiah 42 24
081 At Takwir (Menggulung) - Makiah 29 7
082 Al Infithar (Terbelah) - Makiah 19 82
083 Al Muthaffifiin (Orang-Orang yang Curang) - Makiah 36 86
084 Al Insyiqaaq (Terbelah) - Makiah 25 83
085 Al Buruuj (Gugusan Bintang) - Makiah 22 27
086 Ath Thaariq (Yang Datang Di Malam Hari) - Makiah 17 36
087 Al A'laa (Yang Paling Tinggi) - Makiah 19 8
088 Al Ghaasyiyah (Hari Pembalasan) - Makiah 26 68
089 Al Fajr (Fajar) - Makiah 30 10
090 Al Balad (Negeri) - Makiah 20 35
091 Asy Syams (Matahari) - Makiah 15 26
092 Al Lail (Malam) - Makiah 21 9
093 Ad Dhuhaa (Waktu Dhuha/Matahari Sepenggalan Naik) - Makiah 11 11
094 Al Insyirah | Alam Nasyrah (Melapangkan/Kelapangan) - Makiah 8 12
095 At Tiin (Buah Tin) - Makiah 8 28
096 Al 'Alaq (Segumpal Darah) - Makiah 19 1
097 Al Qadar (Kemuliaan) - Makiah 5 25
098 Al Bayyinah (Bukti Yang Nyata) - Madaniah 8 100
099 Al Zalzalah (Kegoncangan) - Madaniah 8 93
100 Al 'Aadiyaat (Kuda Perang yang Berlari Kencang) - Makiah 11 14
101 Al Qaari'ah (Hari Kiamat) - Makiah 11 30
102 At Takaatsur (Bermegah-Megahan) - Makiah 8 16
103 Al 'Ashr (Demi Masa) - Makiah 3 13
104 Al Humazah (Pengumpat) - Makiah 9 32
105 Al Fiil (Gajah) - Makiah 5 19
106 Al Quraisy (Suku Quraisy) - Makiah 4 29
107 Al Maa'un (Barang-Barang yang Berguna) - Makiah 7 17
108 Al Kautsar (Nikmat yang Banyak) - Makiah 3 15
109 Al Kaafiruun (Orang-Orang Kafir) - Makiah 6 18
110 An Nashr (Pertolongan) - Madaniah 3 114
111 Al Lahab (Gejolak Api) - Makiah 5 6
112 Al Ikhlash (Memurnikan Keesaan Allah) - Makiah 4 22
113 Al Falaq (Waktu Subuh) - Makiah 5 20
114 An Naas (Manusia) - Makiah 6 21

Daftar Urutan Surat Dalam Al Quran Disalin Arie Pinoci dari sumber islamagamauniversal.wordpress.com

0 comments:

Posting Komentar

Tolong Komentar Sesuai Topik Postingan ya Gan...

 
Top